Умови участі у Львівській Моделі ООН’16

1.Організаційний комітет Львівської Моделі ООН зобов’язується надати освітні та організаційні послуги відповідно до пакету обраного учасником/-цею у обсязі, розміщеному на офіційному сайті заходу. Учасник/-ця у разі зарахування зобов’язується сплатити внесок у розмірі, визначеному Організаційним комітетом та погоджується з умовами,викладеними на офіційному веб-сайті події.
Погоджуючись на ці умови, учасник/-ця дає згоду на використання фотографій, відео, на яких він/вона є присутніми.

2. Сплачений внесок поверненню не підлягає, окрім форс-мажорних випадків, перелік яких визначається Організаційним комітетом заходу.

3. Погоджуючись на ці умови,учасник/-ця підтверджує правильність та достовірність відомостей, які викладені ними в електронній реєстраційній формі, а також те, що він/вона повністю ознайомлений/-на та погоджується із правилами та програмою проведення Львівськоі Моделі ООН розміщених на інтернет сторінці та зобов’язується їх дотримуватись.

4. Організаційний комітет Львівської залишає за собою право заборонити учаснику/-ці брати участь у заходах у разі порушення учасником/-цею дисципліни проведення процесу заходу на термін до усунення такого порушення.

5. З метою забезпечення виконання програми та поліпшення опрацювання інформаціі що надається учасникам, Організаційний комітет має право протягом часу проведення заходів на свій розсуд корегувати (змінювати, доповнювати) викладацький склад та теми певних заходів, що одночасно не повинно впливати на загальну тематику події.

6. Учасник/-ця зобов’язується утриматись під час проведення події від поведінки, яка може перешкодити іншим учасникам, запрошеним особам, лекторам приймати участь у лекціях та отримувати інформацію під час проведення події; яка порушує громадський порядок в приміщенні, де проводяться заходи, чи в суміжних приміщеннях, в тому числі образи присутніх, нецензурні вислови, голосні розмови, створення шуму за допомогою пристроїв та інше; яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Організаційного комітету, запрошених осіб та лекторів, в тому числі шляхом розміщення такої інформації в мережі інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер.

7. Розподіл по країнам та комітетам є остаточним та непідлягає зміні.