Багато людей питали мене, в чому ж полягає роль Організації Об’єднаних Націй в розв’язанні конфліктів по всьому світу, та чи є робота даної Організації взагалі ефективною, враховуючи кошти та сили, які вона витрачає на різноманітні операції.

Я постараюся відповісти на дане питання, врахувавши всі можливі аспекти.

В нашій мові існує таке поняття, як миротворчість. Цей термін означає широкий спектр дій, спрямованих на досягнення згоди між сторонами, що перебувають у конфлікті, мирним шляхом. Миротворчість – один з найбільш ефективних засобів ООН по допомозі країнам в проходженні шляху від війни до миру.

CMB-18-United-Nations-Peacekeepers

Миротворчі операції ООН керуються трьома принципами:

  1. Згода сторін конфлікту;
  2. Неупередженість;
  3. Невикористання сили, окрім випадків самозахисту та захисту мандата.

В англійській мові можна виділити 3 етапи операцій даного виду:

  1. Peacemaking – фаза, яка характеризується розміщенням місії з метою стримування воюючих сторін від боротьби задля можливості проведення переговорів;
  2. Peacekeeping: солдати розміщуються в конкретних зонах бойових дій з метою запобігання новим спалахам конфлікту;
  3. Peacebuilding. Коли шляхом переговорів зупинено вогонь і досягнуто згоди в підписанні договору, починається третій етап. Його мета – роззброєння сторін, повернення біженців, проведення виборів та спостереження за дією прав людини – таким чином, виконання всіх можливих кроків, які забезпечать довготривалий мир.

Відповідно до 33-ої статті Статуту Організації Об’єднаних Націй:

  1. Сторони, що беруть участь у будь-якому конфлікті, продовження якого могло б загрожувати підтримці міжнародного миру і безпеки, повинні насамперед намагатися вирішити конфлікт шляхом переговорів, обстеження, посередництва, примирення, арбітражу, судового розгляду, звертання до регіональних органів або угод чи інших мирних засобів на власний вибір.
  2. Рада Безпеки, коли вважає за необхідне, вимагає від сторін розв’язання їхнього конфлікту за допомогою таких засобів.

Тобто, важливо пам’ятати, що миротворчі частини посилаються в проблемні регіони не з метою культивації воєнних дій, а з метою їх запобігання. В більшості, вони є легко озброєними, до того ж використовувати зброю вони можуть лише з метою захисту, як я згадала раніше.

un-peacekeeping-we-are-a-global-partnership

На даний момент Департаментом Миротворчих Операцій проводяться 16 операцій на 4 континентах світу. Для ознайомлення з ними – http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/current.shtml.

Можна також додати, що до цілей миротворчих заходів на сьогоднішній день відносять, окрім вказаних раніше, сприяння політичному процесу та допомогу в відновленні верховенства права.

Враховуючи той факт, що ця діяльність стосується однієї з найскладніших сфер нашого життя, тобто, політичної, успіх ніколи не можна гарантувати. Але потрібно завжди бути на шляху до нього. “Success is the sum of small efforts – repeated day in and day out”, – Emmeline Pankhurst.

Владислава Смолінська