Рада ООН з прав людини

Рада ООН з прав людини

-

Рада ООН з прав людини була створена у 2006 році на основі діючої з 1946 року Комісії ООН з прав людини. Вона складається з 47 держав-представників, які обираються через Генеральну Асамблею шляхом прямого таємного голосування за принципом географічного розподілу. Інші держави мають статус спостерігача. Члени Ради виконують свої повноваження протягом трьох років та не мають права на переобрання після двох поспіль термінів членства.
Головна мета Ради з прав людини є міжнародний захист та плекання поваги до громадянських, політичних, економічних, соціальних та культурних прав людини, незалежно від раси, статі, мови чи релігії, на основі принципів універсальності, об’єктивності, співробітництва, як це передбачено в Статуті ООН.
Найбільш важливим повноваженням Ради є здатність використовувати спеціальні процедури ООН і універсальний періодичний огляд: спеціальні доповідачі можуть контролювати зловживання в галузі прав людини і консультувати з конкретних проблематичних напрямків для підготовки звітів за тематичними областям. Універсальний періодичний огляд дозволяє оцінити обставини факту порушення прав людини з метою запобігання аналогічним випадкам в усіх державах-членах.