Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР)

Економічна і Соціальна Рада

ECOSOC - Geneva - July 6th 2009 - Opening general view

Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР) була створена відповідно до статті 7 Статуту ООН в 1945 році. До її складу входять 54 держави-члени, що обираються Генеральною Асамблеєю на три пори року. ЕКОСОР координує роботу 20 спеціалізованих установ ООН, 9 функціональних та 5 регіональних комісій, 4 постійних комітетів і 1 спеціального органу, а також отримує доповіді від 14 фондів і програм, безлічі комітетів, робота яких сприяє застосуванню міжнародних цілей задля глобального розвитку.
ЕКОСОР проводить консультації з державами-членами, іншими органами ООН, науковими установами, громадськими організаціями та представниками бізнес-сектору з метою вироблення ефективних для міжнародної спільноти рекомендацій з економічних, соціальних та екологічних питань.
Перевага ЕКОСОР в порівнянні з іншими органами в тому, що вона поєднує різноманітність і гнучкість методів роботи спеціалізованих установ поруч з усталеними формами взаємодії Генеральної Асамблеї ООН.

81343 - ECCOSOC chambers - (1)